Nincsenek termékek a kosárban.

Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 • 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása
  • 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyetOlcsomobil.eu Korlátolt Felelősségű TársaságCégjegyzékszám: 01-09-936284 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   Adószám: 22623764-2-43
   Székhely: 1214 Budapest, Szabadság utca 47. I. em. 7.
   Postacím: 1214 Budapest, Szabadság utca 47. I. em. 7.
   Webhely: https://egyedihatlapok.hu/
   E-mail: info@egyedihatlapok.hu

   (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

  • 1.2. Jelen webhely:https://egyedihatlapok.hu/internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.
 • 2. Alkalmazandó jogszabályok, jelen tájékoztató hatálya
  • 2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban-    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
   – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
   – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
   – és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)rendelkezései alapján kezeli.
  • 2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.
  • 2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.
 • 3. Az adatkezelés jogalapja 
  • 3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.
  • 3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.
 • 4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés
  • 4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
  • 4.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a felhatalmazza az Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Ennek értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke. E jogalappal Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van szó, melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és a felhasználó számára kényelmes használatához szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja Adatkezelő, valamint más célra nem kezeli. Adatfeldolgozóként az 14. fejezet “Informatikai adatfeldolgozás” fejezetében megjelölt szolgáltató(ka)t veszi igénybe Adatkezelő ezen adatok vonatkozásában. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél – a webhely rendeltetésszerű használata – az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott cél elérése érdekében Adatkezelő a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke – mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra – arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát.A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.
  • 4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
   – a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
   – Felhasználó által használt eszköz IP címe.A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
   – a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
   – a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
   – mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó
   – a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)
   – webhely böngészése kezdésének időpontja
   – a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
   – a webhely böngészésének időtartama.
  • 4.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint adatok gyűjtése a webhely használatáról.Ezen belül:
   – Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.Az alábbi célokhoz szükséges adatok közveltenül nem kapcsolhatók személyhez (csak a böngészéshez használt eszközhöz):
   – A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.
   – Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.
   – A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

   Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Ireland Ltd.) eszközeit használja.

   Adatkezelő a webhelyen a Google Térkép (Google Maps) szolgáltatását használja szolgáltatásai elérhetőségének szemléltetése céljából. A Google Maps szintén sütiket alkalmaz. Ezeket a sütiket szintén a Google Ireland Ltd. használja arra, hogy megjegyezze a Google Térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok megismerését jelenti.

   A fenti adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is hozzáfér, a Google Analytics és a Google Maps eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Ireland Ltd. az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

   ​A felhasználókra a Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei (ideértve a Google Adatvédelmi irányelveit is) vonatkoznak.

   Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének a közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is hozzáfér.

   A Facebook Ireland Ltd. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. A Facebook Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Ireland Ltd. az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

  • 4.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az “Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

   Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Ireland Ltd. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

  • 4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.
  • 4.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics  https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a Facebook által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.
 • 5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
  • 5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.
  • 5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  • 5.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az e-mail üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.Az adatok köre:
   – vezetéknév
   – keresztnév
   – e-mail cím.A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.
  • 5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
   – üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” oldal),
   – e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
   – a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.
  • 5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.
  • 5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.
 • 6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés
  • 6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik. Továbbá az a Felhasználó, aki írásban, papíron nyilatkozik a hírlevél küldéséhez való hozzájárulásról.
  • 6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve a papíron írásba foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével és aláírásával adja meg.Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.
  • 6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
   – vezetéknév
   – keresztnév
   – e-mail cím.
  • 6.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó és eladásösztönző ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.
  • 6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.
  • 6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket papíron adott át Adatkezelőnek a Felhasználó, a papír alapú nyilatkozatok lefűzésével is.
 • 7. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés
  • 7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.
  • 7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. A Felhasználó a megrendelés leadásával, a megrendelés leadását megelőzően az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével kijelenti, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát, így megkapta a tájékoztatást a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésről.
  • 7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.Az adatok köre:
   – vezetéknév
   – keresztnév
   – telefonszám
   – e-mail cím
   – szállítási cím
   – számlázási cím
   – megrendelés vételárának összege
   – átvétel/kézbesítés módja
   – fizetési mód
   – fizetés időpontja.A Felhasználó által esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a megrendelés teljesítéséhez szükségtelen személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.
  • 7.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó számára.Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
   – tájékoztatás a termék elérhetőségéről, tulajdonságairól
   – termék megrendelése
   – megrendelt termék átvételének egyeztetése
   – szállítás megszervezése
   – szállítás végrehajtása
   – értesítés a kiszállításról
   – számlázás
   – Felhasználó jogainak érvényesítése.
  • 7.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől – a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől – számított 5 évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.
  • 7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.
 • 8. A Felhasználó által feltöltött képhez és szöveghez kapcsolódó adatkezelés
  • 8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyen található termékek adatlapján található “egyedi szerkesztés” menüpontból elérhető szerkesztő felület használatával képet feltöltő, illetve saját szöveget beküldő Felhasználók.
  • 8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A Felhasználó a kép önkéntes feltöltésével illetve a szöveg önkéntes beküldésével kéri a szerződés testreszabott igényei szerinti teljesítését.
  • 8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: A képet feltöltő Felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott szerkesztő felületen Felhasználó által feltöltött képen esetlegesen található személyes adatok körét, valamint a Felhasználó által az egyedi szöveg mezőben beküldött szövegben esetlegesen közölt további személyes adatait érinti.Felhasználótól eltérő személy adatainak kezelése: Ha Felhasználó a fenti módokon nem a saját, hanem harmadik személy személyes adatait adja meg, az ilyen harmadik személy adatainak Adatkezelő részére történő megadása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez az adatok átvételekor. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.
  • 8.4. Az adatkezelés célja: a szerződés Felhasználó igényének megfelelő teljesítése.Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
   – képfeltöltés az “egyedi szerkesztés” felületen,
   – egyedi szöveg beküldése az “egyedi szerkesztés” felületen,
   – a fenti módokon Felhasználó által meghatározott egyedi külsővel megrendelt termék Felhasználó igényei szerint történő előállítása.
  • 8.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az adatkezelés időtartama a Felhasználó egyedi igényei szerint kialakítandó termék előállításáig és Felhasználó részére történő kézbesítéséig tart. Adatkezelő a megrendelés teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat (feltöltött képeket és beküldött szövegeket).
  • 8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, a megrendelés teljesítéséig.
 • 9. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően
  • 9.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.
  • 9.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:
   – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
   – az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
   – az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
  • 9.3. A jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő megállapítja, hogy a jogos érdeke arányban áll-e a Felhasználó érdekével, és így kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
  • 9.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.
  • 9.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó  6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a következő linken olvasható:
   http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2
 • 10. Az adatkezelés további – Felhasználó hozzájárulásától független – lehetséges jogalapjai
  • 10.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.
  • 10.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékoztató 9.3. – 9.5. pontjaiban írtak szerint.
  • 10.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal összefüggő – elektronikus kereskedelmi – szolgáltatásnak minősül.Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

   Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

   Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentum és jelen tájékoztató 4. számú fejezete határozza meg.)

   Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 • 11. Adatkezelés időtartama
  • 11.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó tiltakozásáig vagy a kérésére történő törlésig kezeli.
  • 11.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem teljesítéséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint az info@egyedihatlapok.hu e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.
 • 12. Adatok tárolásának módja
  • 12.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú feliratkozás esetén a nyilatkozatok lefűzésével is.
 • 13. Adattovábbítás
  • 13.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
  • 13.2. Az adattovábbítás címzettje:Barion Payment Zrt.Rövidített név: Barion Payment Zrt.
   Cégjegyzékszám: 01-10-048552
   Adószám: 25353192-2-43
   Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
   Postacím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
   Telefon: +36 1 464 7099
   E-mail: hello@barion.hu
   Webhely: https://www.barion.com/hu/

   gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

  • 13.3. Az adattovábbítás címzettje:Escalion Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (PayPal)Rövidített név: Escalion Hungary Kft.
   Cégjegyzékszám: 01-09-860827
   Adószám: 13545329-2-42
   Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
   Postacím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
   Telefon:  +352 621 241 105
   E-mail:  support@escalion.com
   Webhely: https://www.escalion.com/hu

   gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

  • 13.4. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja.Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

   Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére, így az Adatkezelő a Címzett jogos érdekének érvényesítése céljából indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítéli meg az online fizetéssel kapcsolatban megvalósuló adattovábbítást. Adatkezelő az itt kifejtett jogos érdekkel kapcsolatban végzett érdekmérlegelési tesztet külön ledokumentálta.

  • 13.5. A továbbított adatok köre:- felhasználónév
   – vezetéknév
   – keresztnév
   – ország
   – telefonszám
   – e-mail cím.
  • 13.6. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.
  • 13.7. Az adatok továbbítása kizárólag a fenti célok elérése érdekében történik.
  • 13.8. Adatkezelő továbbá kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.
  • 13.9. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.
  • 13.10. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.
 • 14. Adatfeldolgozó igénybevételeAdatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.
  • 14.1. Informatikai alapműködéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
   • 14.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
   • 14.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybeMEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű TársaságRövidített név: MEDIACENTER HUNGARY Kft.
    Cégjegyzékszám: 03-09-114492
    Adószám: 13922546-2-03
    Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.
    Telephely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.
    Postacím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.
    Telefon: +36 76 575 023
    E-mail: mediacenter@mediacenter.hu
    Webhely: https://www.mediacenter.hu

    gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.1.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybePlus Kreatív & Média Korlátolt Felelősségű TársaságRövidített név: Plus Kreatív & Média Kft.
    Cégjegyzékszám: 01-09-191064
    Adószám: 24890410-2-43
    Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. 1. em. 29.
    Telephely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. 1. em. 29.
    Postacím: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. 1. em. 29.
    Telefon: +36 1 630 01 50
    E-mail: hello@plus-kreativ.hu
    Webhely: https://plus-kreativ.hu/

    gazdasági társaságot, mint a webhely fejlesztőjét és technikai karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.1.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
   • 14.1.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.
   • 14.1.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.
   • 14.1.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
  • 14.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
   • 14.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
   • 14.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybeSalesAutopilot Korlátolt Felelősségű TársaságRövidített név: SalesAutopilot Kft.
    Cégjegyzékszám: 01-09-286773
    Adószám: 25743500-2-41
    Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.
    Telephely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.
    Postacím: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.
    Telefon: +36 1 490 0172
    E-mail: info@salesautopilot.hu
    Webhely: https://www.salesautopilot.hu/

    gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot érinti.
   • 14.2.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.
   • 14.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.
   • 14.2.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
  • 14.3. Sütik alkalmazásával kapcsolatos adatfeldolgozás
   • 14.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
   • 14.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybeGOOGLE Ireland Ltd.Cégjegyzékszám: 11603307
    Adószám: IE 6388047V
    Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
    Telephely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
    Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
    Telefon: +353 1 436 1000
    E-mail: nem elérhető
    Webhely: https://www.google.ie/

    gazdasági társaságot, mint a weboldal látogatáselemzéséhez eszközöket biztosító szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.3.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybeFacebook Ireland Ltd.Cégjegyzékszám: 462932
    Adószám: IE 9692928F
    Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
    Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
    Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
    Telefon:  +0016505434800
    E-mail: https://facebook.com/help/contact/540977946302970
    Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation

    gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.3.4. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybeWebshop Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OPTIMONK)Rövidített név: Webshop Marketing Kft
    Cégjegyzékszám: 09-09-024017
    Adószám: 24201243-2-09
    Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
    Telephely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
    Postacím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
    Telefon: +36 1 234 5012
    E-mail: webshopmarketingdebrecen@gmail.com
    Webhely: https://www.webshop-seo.hu/

    gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.3.5. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztató 4. fejezetében megjelölt adatokat érinti.
   • 14.3.6. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben és a látogatási szokások elemzésében megnyilvánuló adatkezelés útján, valamint a 4. fejezetben megjelölt külső szolgáltatók eszközeinek használatával célzott reklámok eljuttatása Felhasználó böngészéshez használt eszközére.
   • 14.3.7. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 4. fejezetében írt adatkezelési időtartamokkal.
   • 14.3.8. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez és a célzott reklámok célba juttatásához szükséges technikai műveleteket jelenti.
  • 14.4. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás
   • 14.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során kiszállítással történő átvétel módját választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
   • 14.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybeRoyal Futár Hungária Korlátolt Felelősségű TársaságRövidített név: Royal Futár Hungária Kft.
    Cégjegyzékszám: 01-09-973330
    Adószám: 23683596-2-43
    Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.
    Postacím: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.
    Telefon: +36 1 20/30/70 216 36 06
    Fax: –
    E-mail: info@royal.hu
    Webhely: http://www.royalfutar.hu

    gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.4.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybeMagyar Posta Zártkörűen Működő RészvénytársaságRövidített név: Magyar Posta Zrt.
    Cégjegyzékszám: 01-10-042463
    Adószám: 10901232-2-44
    Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
    Postacím: 1540 Budapest
    Telefon: +36 1 767 8282
    Fax: +36 46 320 136
    E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
    Webhely: https://posta.hu

    gazdasági társaságot, mint a postai levélként megküldeni kért termékeket kézbesítő szervezetet (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.4.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:- vezetéknév
    – keresztnév
    – telefonszám
    – szállítási cím.
   • 14.4.5. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.
   • 14.4.6. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig.
   • 14.4.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
  • 14.5. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás
   • 14.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
   • 14.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybeKBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (számlázz.hu)Rövidített név: KBOSS.hu Kft.
    Cégjegyzékszám: 01-09-303201
    Adószám: 13421739-2-41
    Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
    Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
    Telefon: +36 30 354 4789
    E-mail: info@szamlazz.hu
    Webhely: https://www.szamlazz.hu

    gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.
   • 14.5.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a számlák kiállításához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.
   • 14.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8 évig – tart.
   • 14.5.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
  • 14.6. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás
   • 14.6.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
   • 14.6.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybeAXXE 2010 Könyvelő és Szolgáltató Betéti TársaságRövidített név: AXXE 2010 Bt.
    Cégjegyzékszám: 01-06-781555
    Adószám: 22582007-1-42
    Székhely: 1154 Budapest, Bánkút utca 48.
    Postacím: 1154 Budapest, Bánkút utca 48.

    gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 14.6.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.
   • 14.6.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.
   • 14.6.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8 évig – tart.
   • 14.6.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.
  • 14.7. Adatfeldolgozás más célra nem történik.
  • 14.8. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.
  • 14.9. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 • 15. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • 15.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 16. fejezet szerint).
  • 15.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
   a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
   b) az adatkezelés automatizált módon történik.Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  • 15.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • 15.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • 15.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
   a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
   d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  • 15.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • 16. Felhasználó kérelmeinek teljesítése
  • 16.1. A 15. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
   a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
   b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  • 16.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.
  • 16.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 18. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  • 16.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben az info@egyedihatlapok.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
 • 17. Adatvédelem, adatbiztonság
  • 17.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
  • 17.2. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen webhelyen folytatott tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.
  • 17.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.
  • 17.4. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
 • 18. Jogérvényesítés
  • 18.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
   Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
   Telefon: +36 1 391 1400
   Fax: +36 1 391 1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Webhely: http://www.naih.hu/A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
 • 19. Hírlevél küldés
  • 19.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.
  • 19.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
   • M.I. Solution Kft.
    2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.
    06 20/362-8289
    info@miclub.hu
  • 19.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
  • 19.4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
  • 19.5. Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.
  • 19.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
  • 19.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  • 19.8. Az adatfeldolgozó tevékenysége: A http://www.egyedihatlapok.hu (webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (M.I. Solution Kft., Magyarország, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése.
   Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.

 

2021.05.07.

Olcsomobil.eu Kft.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Close Popup
Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.


Google Tag Manager
 • _dc_gtm_UA-53692916-1

Google AdSense
 • _gcl_au

Facebook
 • _fbp

Optimonk
 • optiMonkClientId

Google Adwords

Összes tiltása
Mentés
Összes engedélyezése
Open Privacy settings